• Работа с бази от данни
  • Напишете кратък и интересен параграф, описващ съдържанието на курса.